MODULÁRNÍ PUMPTRACK

S našim modulárním systémem pro stavění pumptracků můžete očekávat širokou škálu variant, které uspokojí potřeby všech členů vaší komunity. Můžeme vytvořit pumptrack od základních konfigurací, které jsou vhodné pro začínající uživatele a děti, až po rozsáhlé, víceúrovňové trasy pro zkušenější sportovce.
Navrhujeme a stavíme pumptracky s ohledem na vaše prostorové a finanční možnosti, abychom vytvořili prostor, který splňuje očekávání vaší komunity a zároveň poskytuje flexibilitu pro budoucí rozšíření či úpravy. Naše modulární řešení garantuje, že vaše vize se stane realitou a že pumptrack bude skvěle sloužit všem, kteří ho budou využívat.
modulární pumptrack BENITO

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem
modulární pumptrack BENITO
888 680 Kč

Pump Track je rekreační okruh pro sportování na kole, skateboardu, bruslích nebo koloběžkách. Pro děti, mládež i dospělé Nekonečné množství kombinací Pro interiér nebo...

JPT030SD

Pumptrack jako investice do mládeže a rodin s dětmi

 

Proč by měly města podporovat pumptracky a jak to může ovlivnit podporu mládeže a rodičů?

Podpora aktivního životního stylu: Pumptrack není pouhým sportovištěm. Je to místo, kde se děti učí základům jízdy na kole, skateboardu či koloběžce, což podněcuje jejich zájem o sport a pohyb. Tato aktivita má dlouhodobé dopady na zdraví a pohyb dětí.

Místo pro setkávání a sdílení: Pumptrack funguje jako sociální prostředí, kde se mladí lidé a rodiny setkávají. To vytváří šanci pro vzájemné setkávání, vznik nových přátelství a síťování. Starostové podporou takových míst, vyjadřují podporu pro rodiny a prospívají pocitu komunity.

Politika mladých a rodin: Podpora pumptracků ze strany starostů a městských zastupitelů ukazuje, že město se zajímá o potřeby mladé generace a rodin. Tím se vytváří prostředí, které podporuje zdraví, sport a aktivní životní styl.

Politická podpora: Investice do pumptracků a skateparků může být významným tématem v kampaních před volbami pro starosty a městské zastupitele. Podpora aktivit, které přinášejí prospěch mládeži a rodinám, může získat důvěru a podporu voličů. Pumptrack není pouze zařízení pro sportovce, ale je to investice do budoucnosti měst a podpora zdravého a aktivního životního stylu pro všechny generace. Pomáhá vytvářet z městského prostředí místo, kde je prostor pro sport, zábavu a růst komunity. 

  

Pumptracky a skateparky jako kanál pro vybití energie a prevence nepořádku v městě

Pumptracky a skateparky jsou místem, kde mladí lidé mohou vybít svou nadbytečnou energii. Poskytují jim prostor pro aktivitu a fyzickou zábavu, což má za následek vyšší míru aktivního trávení času a snížení přebytečné energie, kterou by jinak mohli vybíjet v ulicích města.

 

Podpora zdravých aktivit: Tato zařízení zvyšují šanci na zdravé trávení volného času. Když mají mladí lidé možnost sportovat a bavit se na určeném místě, mají méně motivace nebo potřebu hledat zábavu jinde, kde by mohli být rušiví pro ostatní obyvatele.

Prevence nežádoucích aktivit: Pumptracky a skateparky mohou sloužit jako prostředek pro prevenci vandalství nebo jiných nežádoucích aktivit mládeže v městě. Poskytují alternativu k nelegálním aktivitám a mohou vést k snížení vandalismu a dalších problémů spojených s mládeží.

Kladný vliv na komunitu: Vytvoření těchto prostor pro sport a zábavu může mít pozitivní vliv na obyvatele města. Posiluje to pocity sounáležitosti a hrdosti na město, kde se dbá na zájmy mladé generace a podporuje se zdravý životní styl.

Zmírnění potenciálního konfliktu: Tím, že se mladí lidé mohou vybít a bavit na určeném místě, může to zmírnit potenciální konflikty mezi nimi a ostatními obyvateli města. Poskytnutím jim bezpečného a legálního místa pro vyjádření jejich energie, můžeme snížit možnost konfliktů.

Municipality tak mohou aktivně ovlivňovat, kde se bude mládež scházet a sportovat a vyhnout se ta situacím, kde by mohlo docházet k potenciálním konfliktům s ostatním obyvatelstvem.