DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

Společnost BENITO se zabývá také vývojem a výrobou vybavení pro dětská hřiště pro obce a mateřské školy. Nabízíme širokou škálu různých konstrukcí, houpaček, domečků, lanových hřišť a dětských prolézaček.

Bezpečnost a kontrola kvality
Naším cílem je zábava pro malé i velké v naprosté bezpečnosti. Tento to znamená, že celý náš sortiment dětského herního vybavení je bezpečný. Striktně splňuje specifikace a požadavky stanovené platnými předpisy. Všechny výrobky BENITO jsou vyrobeny tak, aby vydržely a jsou vyrobeny z nejlepších dostupných materiálů pro dětská hřiště.
Díky jejich vysoké kvalitě, houževnatosti a nenáročnosti na údržbu jsou jedinečné a zaručují dlouhou životnost herního vybavení.


Certifikace dětského hřiště

Certifikace plochy dětského hřiště znamená, že je zajištěno, že stav a podmínky dětského hřiště jsou optimální pro radost a potěšení uživatelů.
Máme potřebné zkušenosti a schopnosti rozpoznat závady nebo nedostatky v těchto oblastech, aby majitel se dozvěděl o úpravách, které je třeba provést k získání zmíněného certifikátu, úpravy a dodržení požadavků aktuálně platným předpisům.

 

  Benito dětská hřiště katalog PDF   <<<  prohlédněte si náš kompletní katalog dětských hřišť

Jsme Vám k dispozici
+420 606 958 877
info@urbamo.cz 


 

 

Nabízíme zákazníkům také předpřipravené projekty podle zamýšlené plochy pro dětská hřiště. Ideální rozmístění herních prvků navrhují naši architekti specializující se na stavbu dětských hřišť.

   >>> Prohlédněte si kompletní nabídku projektů zde <<<  

 

 

 


Vybavení pro street workout a outdoorové fitness parkyŠiroká škála sportovního vybavení, které je k dispozici všem a umožňuje jim věnovat se pohybovým aktivitám příjemným, pohodlným a zábavným způsobem.

Dětská hřiště jsou pro děti důležitou součástí každého města nebo obce. Poskytují nejen bezpečné místo pro hraní, ale také příležitost k rozvoji sociálních a motorických dovedností. V této době, kdy se stále více dětí tráví čas uvnitř a sedí před obrazovkami, jsou dětská hřiště ještě důležitější než kdy předtím.

Mnoho obcí a měst si uvědomuje důležitost dětských hřišť a snaží se je aktivně budovat a udržovat. Kromě toho, že jsou hřiště pro děti důležitá, přispívají také k rozvoji celé komunity a zvyšují její atraktivitu. Nově postavená dětská hřiště mohou být zajímavým místem pro rodiny s dětmi, což může přilákat nové obyvatele do obce nebo města.

Budování dětských hřišť může být nákladné, ale mnoho obcí a měst nachází zdroje financování prostřednictvím grantů a dotací. Kromě toho se také využívají příležitosti k sponzorství ze strany místních firem, nebo se zorganizují dobrovolnické akce, kdy se občané podílejí na stavbě hřiště.

Při budování dětských hřišť je důležité brát v úvahu bezpečnost dětí. Hřiště by mělo být navrženo tak, aby minimalizovalo riziko úrazů a mělo by být pravidelně kontrolováno a udržováno v dobrém stavu.

Dalším důležitým faktorem při budování dětských hřišť je přizpůsobení hřiště věku dětí. Hřiště by mělo být navrženo s ohledem na věkové kategorie dětí, které ho budou využívat. Pro nejmenší děti by měla být k dispozici houpačky, skluzavky a prolézačky, zatímco pro starší děti by mohla být k dispozici více komplexního vybavení, jako jsou lanové centrum a lezecké stěny.

Udržování již existujících dětských hřišť je stejně důležité jako jejich budování. Pravidelné údržby a kontroly hřišť pomohou minimalizovat riziko úrazů a prodloužit životnost vybavení. Všechny hrací prvky by měly být pravidelně kontrolovány, aby se zajistila jejich bezpečnost a aby byly opraveny v případě poškození.

Vedle údržby je také důležité zajistit, aby dětská hřiště byla bezpečná a čistá. Hřiště by mělo být pravidelně čištěno a odpadky by měly být odstraňovány, aby se minimalizovalo riziko nehod a aby se zajistila estetická kvalita prostředí.

Dalším způsobem, jak udržet dětská hřiště živá a zajímavá, je pravidelné aktualizování a modernizace vybavení. Pokud jsou hrací prvky zastaralé nebo poškozené, měly by být nahrazeny novými a bezpečnějšími. Stejně tak, měli by se přemýšlet o doplňkových prvcích, jako jsou například pískoviště, lavičky pro rodiče, a další prvky, které by mohly přilákat více rodin s dětmi.

V neposlední řadě, měla by se přemýšlet o umístění dětských hřišť, aby byla snadno dostupná pro rodiny s dětmi. Vhodná poloha by měla být v blízkosti obytných oblastí, veřejné dopravy, a dalších důležitých míst v městě nebo obci.

V souhrnu lze říci, že dětská hřiště jsou nezbytnou součástí každé obce nebo města a poskytují mnoho výhod pro děti, rodiny a celou komunitu. Je důležité, aby se na jejich budování a udržování spolupracovalo a aby se dbalo na jejich bezpečnost a čistotu. Měli bychom podporovat a investovat do dětských hřišť, aby se zajistilo, že děti mají bezpečné a příjemné místo pro hraní a aby se podpořil zdravý životní styl a rozvoj dovedností dětí.